ประเภทเครื่องชั่ง

เครื่องตรวจสอบน้ำหนัก (Check Weight)

เครื่องสแกน,วัดขนาด,ชั่งน้ำหนัก (Diemension, weight ,scan)

อุปกรณ์เครือข่ายเครื่องชั่งอัจฉริยะ (IOT Scale Technology)

เครื่องชั่งอื่น ๆ

สอบเทียบเครื่องชั่ง

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 
 
 

เยี่ยมชมเว็บไซต์

 
 

Facebook Digital Scale

สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์

1746656

ระบบการทำงาน และระยะเวลาการติดตั้ง

ระยะเวลาการติดตั้ง

 

รายละเอียด แบบลอย แบบฝังบ่อ
หลังได้รับ ใบสั่งซื้อ เซ็นสัญญา เซ็นแบบสร้าง และ ชำระเงินงวดแรก รวมถึง ส่งตารางเวลาทำงาน และแบบสร้าง 7 วัน 7 วัน
เจ้าหน้าที่เข้าพื้นที่ เพื่อทำฐานล่าง ทำหลุมสำหรับวางเท่นชั่งน้ำหนัก และรอปูนแห้ง 15 วัน 20 วัน
ประกอบโครงสร้างเหล็ก แท่นชั่งรับน้ำหนัก 5 วัน 5 วัน
เทปูนคอนกรีตลงบนแท่นชั่ง และรอปูนแห้ง
(กรณีแท่นชั่งพื้นเหล็กจะไม่มีขั้นตอนการทำงานนี้)
5 วัน 5 วัน
ติดตั้งอุปกรณ์ทั้งหมด Loadcell, Indicator, Remote Display, เดินสายไฟต่างๆ และสอนการใช้งาน  5 วัน 5 วัน
ตรวจรับรองจาก กองชั่งตวงวัด รอเจ้าหน้าที่สำนักงานชั่งตวงวัดเป็นผู้แจ้ง
ระยะเวลารวม ในการติดตั้งทั้งหมดพร้อมใช้งาน
ไม่รวมช่วงเวลารอ ตรวจรับรองจากกองชั่งตวงวัด
30-45 วัน 30-45 วัน

*เป็นระยะเวลาประมาณการ อาจมีการปรับตามหน้างาน แต่จะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


08 กุมภาพันธ์ 2562

ผู้ชม 2590 ครั้ง

Engine by shopup.com