เครื่องชั่งรถบรรทุก

 

 
บริการตรวจรับรอง เครื่องชั่งอตสหกรรมทุกชนิด และ เครื่องชั่ง รถบรรทุก จากหน่วยงาน กองชั่งตวงวัด ทั่วประเทศ
 
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบบ่อ
 
-
ความลึกประมาณ 1.5 - 2.0 เมตร
-
เป็นแท่นชั่งแบบอิเล็คทรอนิกส์ ใช้ Load cell หลายตัว
-
พื้นแท่นชั่ง อยู่ระดับเดียวกันกับพื้นถนน
-
โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก
-
พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเป็นโครงเหล็กล้วน
-
หน้ากว้าง 3 เมตร
-
ความยาว 8, 9, 18, 24 เมตร
-
พิกัดน้ำหนัก 30, 40, 50, 60, 80, 100 ตัน
 
เครื่องชั่งรถบรรทุกแบบแท่นลอย
 
-
เป็นแท่นชั่งแบบอิเล็คทรอนิกส์ ใช้ Load cell หลายตัว
-
ติดตั้งถาวร ลอยเหนือพื้นถนน
-
โครงแท่นชั่งเป็นโครงเหล็ก
-
พื้นแท่นชั่งเป็นคอนกรีตเสริมเหล็กหรือเป็นโครงเหล็กล้วน
-
หน้ากว้าง 3 เมตร
-
ความยาว 8, 9, 18, 24 เมตร
-
พิกัดน้ำหนัก 30, 40, 50, 60, 80, 100 ตัน
 
ระบบการทำงานเครื่องชั่งรถบรรทุก

บริการติดตั้งระบบเครื่องชั่งรถบรรทุกแบบครบวงจร
 
หัวอ่านเครื่องชั่ง - HP 05
 
-
มีจอ LCD Graphic 128x54 Dots with Blacklight
-
ระบบส่งสัญญาณ ด้วย RS-232
-
มีแป้นหน้าจอ 20 ตัว
-
เก็บรายการได้ 1,200 -3600 รายการ
-
เก็บรายชื่อลูกค้าและสินค้าได้ 100 รายการ
-
ตัวกล่องเป็น Stainless
-
ใช้กำลังไฟ 110-220VAC
 
หัวอ่านเครื่องชั่ง - HP 06
 
-
แสดงผลเป็นตัวเลข LCD graphic wiht Backlight
-
โครงสร้างจอแสดงผลเป็นสแตนเลส พร้อมช่องสัญญาณ
RS-232
-
ใช้พลังงานไฟฟ้า 220 โวล์ท 50 เฮิร์ท
-
เหมาะสำหรับเครื่องชั่งรถยนต์ หรือเครื่องชั่งแบบตั้งพื้น
 
หัวอ่านเครื่องชั่ง - HP 08
 
-
HP-08 Analog Indicator
-
HP-08D Digital Indicator
-
เป็นหัวอ่านใช้กับเครื่องชั่งรถบรรทุก
-
จอภาพ LCD Grphic 240x128 Dots with backlight
-
ตัวเลขเพื่มได้  50,000 Levels และ 99,999 Levels
-
ฝาครอบตัวเครื่อง Stainless Steel
-
Power Supply 100-230 VAC, 50 or 60 Hz, 500mA
 
โหลดเซลล์ - HP Z SFD
 

โหลดเซลล์ - HP QSD
 
 
จอแสดงน้ำหนักที่ 2 (Remote Display)
-
หน้าจอแสดงผล Indicator Weight ด้านนอกห้องชั่งสำหรับเครื่องชั่งรถบรรทุกและเครื่องชั่งรุ่นอื่นๆ รับสัญญาณจาก RS 232 สามารถต่อได้กับหัวอ่านน้ำหนักทุกรุ่น
-
จอแสดงผลภายนอก 8 หลัก ตัวเลขแสดงผลขนาด 8 นิ้ว จำนวน 6 หลัก หลอดแอลอีดี (LED) แบบ SUPER BRIGHT LED DISPLAY
 
 

 
 
 
 
 
 
 
DIGITAL SCALE & ENGINEERING CO.,LTD.
8 SOI Chatoennakorn 35, Charoennalorn RD.,
Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600
Tel (662) 862-5225-7, (662) 862-4499
Fax (662) 8625353-4
E-mail :
sales@digitalscale.co.th
2014 © Digital Scale Co., Ltd.
All rights reserved.