สอบเทียบ
 
 
สอบเทียบ มาตรฐานทั่วไป (Certification report)
เครื่องชั่งทุกเครื่องที่ถูกจำหน่ายออกจากทางบริษัทฯจะได้รับ การสอบเทียบพร้อมกับมีเอกสารรับรอง ให้กับลูกค้าทุกครั้งเป็นโดยมาตรฐาน และทางบริษัทฯยังให้บริการสอบเทียบสอบเทียบเครื่องชั่งและตุ้มน้ำหนักทุกชนิด ตั้งแต่พิกัด  1 มิลลิกรัม จนถึงสูงสุด 2,000 กิโลกรัม โดยใชตุ้มมาตรฐาน ในระดับ Class E ในการสอบเทียบ  ซึ่งทางบริษัทฯสามารถให้บริการ การสอบเทียบได้ทั้งในและนอกสถานที่ (ทั่วประเทศ)
 
ทั้งนี้ด้วย บริษัทฯ เล็งเห็นถึงความ สำคัญของความเป็นมาตรฐานในการสอบเทียบ เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯทุกท่านที่มีหน้าที่ทำการสอบเทียบจะต้องผ่านการอบรมและได้รับใบวุฒิบัตร ตามมาตรฐานของ สสท. (สมาคมเทคโนโลยีไทย -ญิ่ปุ่น)
 

 
 
 
สอบเทียบมาตรฐาน ISO 17025
บริษัท ดิจิตอล สเกล และเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด ขอแนะนำบริษัทในเครือ บริษัท ดิจิตอล คาลิเบรชั่น จำกัด ผู้ให้บริการสอบเทียบเครื่องชั่ง ทุกชนิด ตั้งแต่พิกีด 1 มิลลิกรัม จนถึงสูงสุด 300 กิโลกรัม โดยใช้วิธีการสอบเทียบเครื่องชั่งน้ำหนักตามมาตรฐาน UKAS Lab 14 และใช้ตุ้มน้ำหนักมาตรฐานระดับ Class E2 ตามหลักมาตรฐานของ OIML ในการสอบเทียบ และทำการปรับแต่งเครื่องชั่งตามวิธีการของผู้ผลิตเพื่อให้เครื่องชั่งแสดงค่าน้ำหนักที่ถูกต้องและอยู่ในเกณฑ์ที่กำหนด ซึ่งสามารถให้บริการได้ทั้งในและนอกสถานที่ (ทั่วประเทศ) โดยยึดหลักเกณฑ์ตามมาตรฐาน  ISO / IEC 17025
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
DIGITAL SCALE & ENGINEERING CO.,LTD.
8 SOI Chatoennakorn 35, Charoennalorn RD.,
Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600
Tel (662) 862-5225-7, (662) 862-4499
Fax (662) 8625353-4
E-mail :
sales@digitalscale.co.th
2014 © Digital Scale Co., Ltd.
All rights reserved.