โหลดเซลล์ (Loadcell)  
 --กรณีต้องการพิกัดหรือค่าอ่านละเอียด นอกเหนือจากนี้สามารถสอบถามเพิ่มเติมได้--  
 
ILE – SS – Single point
stainless steel (IP65)
Model
Cap
50kg
100kg
300kg
500kg
ILGB – SS – Single point
stainless Steel (IP68)
Model
Cap
750kg
Shear beam Stainless steel
Model
Cap
1T
2T
500 Kg
 
 
 
AMI - Aluminum Single point
Model
Cap
5kg
10kg
20kg
40kg
UDB - Aluminum Single point
Model
Cap
30kg
60kg
150kg
300kg
UDA - Aluminum Single point
Model
Cap
100kg
300kg
500kg
750kg
 
 
 
UDB - Aluminum Single point
Model
Cap
30kg
60kg
150kg
300kg
SQB - Shear Beam (Alloy steel)
Model
Cap
250kg
500kg
1T
2T
5T
10T
QS-A Double ended shear Beam (Alloy steel)
Model
Cap
30T
40T
 
 
 
ZSFY-A Column Type
Model
Cap
30T
40T
ILKC-SS Stainless steel single point
Model
Cap
50kg
100kg
300kg
500kg
UDJ - Aluminum Single point
Model
Cap
75kg
150kg
300kg
500kg
 
 
 
XSB - Aluminum Single point
Model
Cap
300kg
500kg
750kg
2T
DEE – S type
Model
Cap
500kg
1000kg
 
 
 
 
 
 
 
 
DIGITAL SCALE & ENGINEERING CO.,LTD.
8 SOI Chatoennakorn 35, Charoennalorn RD.,
Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600
Tel (662) 862-5225-7, (662) 862-4499
Fax (662) 8625353-4
E-mail :
sales@digitalscale.co.th
2014 © Digital Scale Co., Ltd.
All rights reserved.