เครื่องชั่งน้ำหนัก

ทางบริษัท จำหน่าย และให้บริการ เกี่ยวกับเครื่องชั่งน้ำหนักแบบ ครบวงจร ตั้งแต่การ ออกแบบ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง รวมทั้งการสอบเทียบ เครื่องชั่งน้ำหนัก และจำหน่ายอุปกรณ์ เชื่อมต่อที่เกี่ยวข้อง เช่น โหลดเซลล์ ตุ้มน้ำหนักมาตรฐาน เครื่องปริ้นเตอร์ สัญญาณไฟทาวเวอร์ไลท์ รวมถึงงานสั่งทำแท่นชั่งขนาดพิเศษ และอื่นๆ

เครื่องชั่งน้ำหนัก - CAS
 
ED-H series
Model
Cap
Readability
3kg
0.1g
6kg
0.2g
15kg
0.5g
30kg
1g
MWP series
Model
Cap
Readability
300g
0.005g
600g
0.01g
1200g
0.02g
3000g
0.05g

SW series

Model
Cap
Readability
2kg
1g
5kg
2g
10kg
5g
20kg
10g
     

FW-500 series

Model
Cap
Readability
6kg
2g
15kg
5g
30kg
10g

DB-II series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

CI-200S series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g
     

EC series

Model
Cap
Readability
3kg
0.1g
6kg
0.2g
15kg
0.5g
30kg
1g

ECB series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

XB series

Model
Cap
Readability
220g
0.001g
420g
0.001g
4200g
0.01g
6200g
0.01g
     

CASTON III series

Model
Cap
Readability
1000kg
0.5kg
2000kg
1kg
3000kg
2kg
5000kg
5kg
10000kg
5kg
15000kg
5kg
20000kg
10kg
50000kg
20kg
60000kg
20g

PR series

Model
Cap
Readability
6kg
2g
15kg
5g
30kg
10g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - AND
 
EK - Series
Model
Cap
Readability
300g
0.01g
600g
0.01g
1200g
0.1g
3000g
0.1g
6000g
0.1g
HT Series
Model
Cap
Readability
120g
0.01g
510g
0.1g
5100g
1g
HL Series
Model
Cap
Readability
100g
0.01g
     
FX - iWP Series
Model
Cap
Readability
2200g
0.01g
3200g
0.01g
HW-G Series
Model
Cap
Readability
10kg
1g

HW-60KGL

60g
5g
100kg
10g
200kg
20g
SK-WP Series
Model
Cap
Readability
1000g
0.5g
5100g
1g
10kg
5g
20kg
10g
30kg
20g
     
HL-WP Series
Model
Cap
Readability
300g
0.1g
1000g
0.5g
3000g
1g
GP Series
Model
Cap
Readability
12Kg
0.1g
21Kg
0.1g
31Kg
0.1g
61Kg
0.1g
101Kg
1g

FG-i Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
     

SC Series

Model
Cap
Readability
30kg
5g
60kg
10g
150kg
20g

SE Series

Model
Cap
Readability
30kg
5g
60kg
10g
150kg
20g

FC-i Series

Model
Cap
Readability
500g
0.05g
1000g
0.1g
2000g
0.2g
5000g
0.5g
10000g
1g
     
HC-i Series
Model
Cap
Readability
3000g
0.5g
6000g
1g
15kg
2g
30kg
5g
BM - Series
Model
Cap
Readability
250 g
0.01mg
GR - Series
Model
Cap
Readability
210 g
0.0001g
     
HR - Series
Model
Cap
Readability
252 g
0.0001g
GF - Series
Model
Cap
Readability
310 g
0.001g
610g
0.001g
1000g
0.001g
3100g
0.01g
6100g
0.01g
8.1kg
0.01g
12kg
0.1g
21kg
0.1g
GX - Series
Model
Cap
Readability
410 g
0.001g
610g
0.001g
1100g
0.001g
4100g
0.01g
6100g
0.01g
     
FX - Series
Model
Cap
Readability
320 g
0.001g
2200g
0.01g
3200g
0.01g
5200g
0.01g
FX - iWP Series
Model
Cap
Readability
2200g
0.01g
3200g
0.01g
MC Series
Model
Cap
Readability
1100g
0.0001g
6100g
0.001g
10.1kg
0.001g
31kg
0.01g
     

MX Series

Model
Cap
Readability
51kg
0.001g
MS Series
Model
Cap
Readability
71g
0.0001g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - OHAUS
 

Scout Pro Series

Model
Cap
Readability
400g
0.01g
4000g
0.1g

Navigator Series

Model
Cap
Readability
210g
0.01g
2100g
0.1g

Valor Series

Model
Cap
Readability
3kg
0.5g
6kg
1g
15kg
2g
     

Valor Series

Model
Cap
Readability
3kg
0.5g
6kg
1g
15kg
2g

Defender 3000 series (T31P)

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

Defender 3000 (T32XW)

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g
     

PA series

Model
Cap
Readability
210g
0.0001g
210g
0.0001g
410g
0.001g
410g
0.001g
2100g
0.01g
4100g
0.01g

MB series

Model
Cap
Readability
45g
0.001g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - TANITA
 
KD 200 series
Model
Cap
Readability
1000g
1g
2000g
2g
5000g
5g
KD-321
Model
Cap
Readability
3000g
0.1,0.5,1g
KD-811
Model
Cap
Readability
5000g
1g
     
1579
Model
Cap
Readability
200g
0.01g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - JADEVER
 
JWL Series
Model
Cap
Readability
1500g
0.1g
3000g
0.1g

6000g

0.2g
15kg
0.5g
3000g
1g
JDI series
Model
Cap
Readability
3kg
0.1g
6kg
0.2g

15kg

0.5g
30kg
1g
60kg
2g
NWTH Series
Model
Cap
Readability
2000g
0.1g
3000g
0.2g
4000g
0.2g
6000g
0.5g
10000g
0.15g
20000g
0.001kg
     
JKH Series
Model
Cap
Readability
500g
0.1g
1000g
0.2g
JKD Series
Model
Cap
Readability
100g
0.02g
250g
0.05g
500g
0.1g
SNUG III Series
Model
Cap
Readability
100g
0.005g
300g
0.01g

600g

0.01g
1500g
0.02g
3000g
0.05g
     
SKY Series
Model
Cap
Readability
100g
0.005g
300g
0.01g

600g

0.01g
1500g
0.05g
3000g
0.1g

JWI-586

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

JWI-700W

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g
     

JWI-700C

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

JIK-6CAB Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

JIK-6CSB Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g
     

JIK-8CAB Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

JIK-8CSB Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

JCL

Model
Cap
Readability
1500g
0.1g
3000g
0.1g
6000g
0.2g
15kg
0.5g
3000kg
1g
     

JCA

Model
Cap
Readability
3kg
0.1g
6kg
0.2g
15kg
0.5g
30kg
1g
60kg
2g

JLT Series

Model
Cap
Readability
600kg
0.2kg
1000kg
0.5kg
2000kg
0.5kg
3000kg
1kg
5000kg
2kg
10000kg
5kg
20000kg
10kg
35000kg
10kg
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - EXCELL
 
BH- Series
Model
Cap
Readability
150g
0.005g
300g
0.01g

600g

0.01g
1200g
0.02g
1500g
0.05g
3000g
0.1g

PW Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

TWH-Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g
     

TCH-Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

FB-530 Series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - SU-SUPER
SU-SUPER
 

Super 3S

Model
Cap
Readability
1500g
0.1g
3000g
0.5g
6000g
1g
15kg
2g
30kg
5g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - METTER
 

BBA211 series

Model
Cap
Readability
30kg
2g
60kg
5g
150kg
10g
300kg
20g

ML – Series

Model
Cap
Readability
220g
0.0001g
320g
0.0001g
3200g
0.01g
6200g
0.01g
320g
0.001g
3200g
0.01g

CUB

Model
Cap
Readability
1.5kg
1g
3kg
2g
7.5kg
5g
15kg
10g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - TIGER
 
TC-01
Model
Cap
Readability
600kg
0.2kg
1000kg
0.5kg
2000kg
1kg
3000kg
1kg
5000kg
2kg
10000kg
5kg
15000kg
10kg
Model
Cap
Readability
500kg
0.2kg
1000kg
0.5kg
2000kg
1kg
Model
Cap
Readability
500kg
0.2kg
1000kg
0.5kg
2000kg
1kg
Model
Cap
Readability
500kg
0.2kg
1000kg
0.5kg
2000kg
1kg
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - MOTORCAR
MOTORCAR
 

PB-100

Model
Cap
Readability
100kg
50g
500kg
100g
1000kg
200g
2000kg
500g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - TINY
TINY
 
PSLN2 Series
Model
Cap
Readability
35kg
100g
60kg
200g
 
เครื่องชั่งน้ำหนัก - สิงห์ธงชัย
สิงห์ธงชัย
 
สิงห์ธงชัย (เครื่องชั่งสปริงแบบเหล็ก)

 
 
 
 
 
 
DIGITAL SCALE & ENGINEERING CO.,LTD.
8 SOI Chatoennakorn 35, Charoennalorn RD.,
Banglampoolang, Klongsan, Bangkok 10600
Tel (662) 862-5225-7, (662) 862-4499
Fax (662) 8625353-4
E-mail :
sales@digitalscale.co.th
2014 © Digital Scale Co., Ltd.
All rights reserved.